Menu
Gratis levering vanaf €50,-

Onderhoud & keuring brandblussers, noodverlichtingen en brandslanghaspels

Brandblussers maar ook brandhaspels en noodverlichtingen die je in een professionele/openbare context gebruikt (winkel, bedrijf, restaurant, hotel/B&B...) dienen jaarlijks gekeurd te worden. Brandblussers die je louter privé gebruikt hebben geen onderhoudsplicht.

Goed onderhoud van blustoestellen en brandbeveiligingsapparatuur is werk voor professionals.

Zij moeten:

  • gecertificeerd zijn volgens de Belgische norm NBN S21-050
  • de producten die ze moeten controleren en onderhouden door en door kennen
  • op de hoogte zijn van hun werking
  • weten welke controle- onderhoudsaspecten van vitaal belang zijn voor een goede werking.
  • keuren conform de instructie zoals vastgelegd in de politiecodex, het ARAB en jouw brandverzekering. Hierin is bepaald dat onderhoud aan kleine blusmiddelen jaarlijks plaats moet vinden.


Kortom: onderhoud van je brandbeveiliging is essentieel om een goede werking te garanderen en om er ook voor te zorgen dat alles voor je verzekering op puntjes staat.